REFIT: Warunki dla profesjonalistów – Orange Pro Assistance, Jak zakończyć subskrypcję Orange Pro – Active Telecom – Active Telecom

Jak zakończyć subskrypcję Orange Pro

Musisz zainstalować nowy dostęp do Internetu przed zażądaniem zakończenia bieżącego dostępu do Internetu, aby mieć pewność Nie przejmuj cięcia.

Zakończyć: Mody dla profesjonalistów

Jeśli chcesz położyć kres umowie Orange Pro lub zakończyć określone opcje, musisz poinformować Orange i zwrócić, jeśli to konieczne, sprzęt.

Zakończenie umowy powoduje przerwanie usług stałych i/lub telefonu komórkowego, Internetu, a także dostępu do poczty głosowej.

Informacje przedstawione na tej stronie mogą być przydatne w następujących przypadkach:

 • Chcesz położyć kres umowy lub rozwiązać określone opcje.
 • Zmieniasz operatora.
 • Zmieniasz swoją kategorię oferty w Orange (str. były. Przejść od oferty Orange Pro do oferty konsumenckiej lub oferty pomarańczowych usług biznesowych).

Twoja obsługa klienta pozostaje również dostępna na 3901.

Tylko posiadacz umowy może zażądać zakończenia.

Możesz to zrobić przez zarejestrowaną pocztę z potwierdzeniem potwierdzenia, Do wysłania na następujący adres:

 • Orange TSA Customer Service 20001 59878 Lille Cedex 9, jeśli jest to umowa Stały telefon sam.
 • Pomarańczowa obsługa klienta TSA 10018 59878 Lille Cedex 9, jeśli jest to umowa Otwarty lub Internet.

Kiedy piszesz list z wypowiedzeniem, uważaj, aby wskazać numer klienta, a także odniesienia do subskrypcji pomarańczowej, której chcesz umieścić koniec (numer kontraktu + data subskrypcji).

Twój numer klienta (9 -Digit) jest wskazany po lewej stronie faktury pomarańczowej.

Zakończenie subskrypcji wejdzie w życie w warunkach i terminach przewidzianych na podstawie umowy.

Możesz postępować zgodnie z żądaniem wypowiedzenia, logując się do swojego profesjonalnego obszaru klienta.

Zachowaj swój numer

Jeśli chcesz przynieść swój numer połączenia do innego operatora, nie ma potrzeby żądania zakończenia subskrypcji z Orange. Proces zakończenia jest zadbany przez operatora, który przenosi swój numer.

Jeśli zatrzymasz swoją działalność zawodową i chcesz zachować swój numer profesjonalny na osobności, możesz dokonać tego transferu, subskrybując ofertę mieszkalną (w zależności od kompatybilności technicznej).

Aby użyć swojej linii Pro jako jakości mieszkalnej, skontaktuj się z 3901 (1) lub zwykłym kontaktem komercyjnym.

Twój rachunek za ogrodzenie

Na koniec operacji zakończenia otrzymasz fakturę zamykającą z saldem dowolnego konta obliczonego na datę zakończenia. On rozumie :

 • Zwrot twojego pakietu prorata temporis od daty rozwiązania oferty.
 • Faktura najnowszych konsumentów przeprowadzanych w Internecie i liniach mobilnych (wyprzedzanie, z wyłączeniem pakietu itp.) Do daty zakończenia oferty.
 • Fakturowanie wszelkich opłat za zakończenie.

Zgodnie z żądaniem wypowiedzenia kupon transportowy E-Chronopass zostanie wysłany do Ciebie pocztą, aby umożliwić zwrot sprzętu na wolny dostępny lub wynajmowany na pomarańczowy.

Poczta zawierająca kupon zwrotny zostanie wysłany na adres wskazany na rachunkach pomarańczowych (dane kontaktowe). W przypadku braku recepcji kuponu transportowego w ciągu 7 dni od skutecznego rozwiązania oferty skontaktuj się z obsługą klienta.

Poczta towarzysząca kuponowi powrotowi określi również termin, w którym musisz przeprowadzić bezpłatną restytucję swojego sprzętu.

Muszą być w dobrym stanie i zawierać wszystkie akcesoria (kable, zasilacz, karta telewizyjna, zdalne sterowanie. )).

Kiedy poprosisz o rozwiązanie subskrypcji pomarańczowej, gdy jesteś nadal poniesiony umownie, opłaty za wcześniejsze wypowiedzenie – przewidziane na podstawie umowy – mogą być dla Ciebie fakturowane. Ponadto proces zakończenia może spowodować faktura kosztów technicznych.

Opłaty za zakończenie mogą również obowiązywać po zmianie kategorii oferty w Orange (na przykład, aby przejść od Orange Pro oferty na ofertę konsumencką lub ofertę usług biznesowych pomarańczowych).

Poznaj swoje możliwe koszty rozwiązania

Jeśli masz na swoją korzyść, otrzymujesz zwrot w ciągu 10 dni daty wejścia w życie wypowiedzenia.

Znajdź datę końca zaangażowania

Aby uzyskać RIO (instrukcja tożsamości operatora), a także datę końca zaangażowania, możesz zadzwonić za darmo z zainteresowanej linii:

 • 3179 Jeśli Twoje żądanie dotyczy ustalonej linii.
 • 416 Jeśli Twoje żądanie dotyczy mobilnej linii pro (Otwarte Pro Oferty i wydajność Pro).

Chciałbyś Zakończ usługę lub opcję związaną z subskrypcją pomarańczową ?

Tutaj znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia, które wspierają Cię w twoich wysiłkach:

 • Zakończ jedną z usług stałej linii z obszaru klienta profesjonalnego lub telefonicznego.
 • Zakończ inną opcję (telefon komórkowy, żyje, wiadomości itp.).

Zobacz zawiadomienia prawne

(1) Usługa jest bezpłatna, a połączenie jest kosztem normalnej komunikacji w zależności od posiadanej oferty lub odliczonej od pakietu. Czas oczekiwania przed skontaktowaniem się z doradcą jest wolny od sieci pomarańczowych.

Jak zakończyć subskrypcję Orange Pro

Chcesz zakończyć subskrypcję subskrybowaną do operatora POMARAŃCZOWY Ale nie wiesz, jak to zrobić ?

Wszystkie oferty Orange Pro Lub Pomarańczowe usługi biznesowe Można zakończyć bezpośrednio z obszaru klienta:

Jeśli nie wiesz, który obszar klienta Cię dotyczy, po prostu spójrz na swoją fakturę. Logo pomarańczowym towarzyszą wzmianki o usługach biznesowych, jeśli wpływają na ciebie te oferty.

Na wypadek, gdybyś chciał zmienić operatora i Zachowaj liczby telefonów stałych lub komórkowych Procedura może być bardziej złożona, dlatego Active Telecom oferuje spersonalizowane wsparcie w twoim podejściu.

Chcesz zmienić operator stałego lub telefonu komórkowego, przenosząc swoje numery do innego operatora ?

Musisz najpierw ubiegać się o Instrukcja tożsamości operatora (Rio) zPOMARAŃCZOWY bezpośrednio z obszaru klienta.

To stwierdzenie ma postać kodu, który jest sukcesją liczb i liter.

Otrzymasz tyle kodu, ile liczb do przeniesienia. Będziesz musiał przekazać te informacje swoim nowym operatorowi, który będzie odpowiedzialny za przeniesienie swoich numerów.

Nie masz żadnych kroków do zrobieniaPOMARAŃCZOWY, Zakończenie jest automatyczne w dniu transferu.

W zależności od konfiguracji technicznej stałej telefonii, możesz potrzebować Podpisz mandat przenośności Aby przenieść swoje liczby. Twój nowy operator powie ci, czy tak jest, czy nie.

Bądź ostrożny, Mogą obowiązywać opłaty W zależności od zaangażowania Twojej oferty. Opłaty te zostaną przekazane podczas wniosku.

Chcesz zmienić dostawcę Internetu ?

Musisz zainstalować nowy dostęp do Internetu przed zażądaniem zakończenia bieżącego dostępu do Internetu, aby mieć pewność Nie przejmuj cięcia.

Po aktywności nowego dostępu do Internetu możesz poprosić o zakończenie dostępu pomarańczowego bezpośrednio z obszaru klienta i Odwróć sprzęt W zależności od przekazanej procedury.