Mój adres IP – jaki jest mój adres IP?, Poznaj swój publiczny adres IP i prywatny adres IP

Poznaj swój publiczny adres IP i prywatny adres IP

Twoje pole szerokopasmowe ma prywatny adres IP i publiczny adres IP. Dowiedz się, co je wyróżnia i jak je poznać.

Jaki jest mój adres IP ?

Adres IP (protokół internetowy) to seria liczb, które jednoznacznie identyfikuje urządzenie podłączone do sieci komputerowej za pomocą protokołu internetowego do komunikacji. Adres IP służy do dostarczania danych między urządzeniami w sieci, czy to w Internecie, czy w sieci lokalnej (LAN).

Adresy IP są niezbędne, aby umożliwić urządzeniom zlokalizować się i komunikować ze sobą w sieci. Gdy urządzenie wysyła dane, adresuje je na określony adres IP, a routery i inne urządzenia sieciowe używają tego adresu, aby ustalić, gdzie wysyłać dane.

W użyciu są dwie główne wersje protokołu internetowego: IPv4 (wersja 4) i IPv6 (wersja 6). IPv4 używa adresów IP złożonych z 32 bitów (w postaci czterech liczb dziesiętnych oddzielonych punktami, na przykład: 192.168.0.1), podczas gdy IPv6 używa 128-bitowych adresów (w postaci ośmiu heksadecimalnych cyfr oddzielonych dwupunktami, na przykład: 2001: 0db8: 85a3: 0000: 0000: 8a2e: 0370: 7334).

Adresy IP odgrywają kluczową rolę w działaniu Internetu, ponieważ pozwalają ruchowi prowadzić do określonych miejsc docelowych i łączyć miliony urządzeń na całym świecie.

Jak znaleźć mój publiczny adres IP ?

Aby znaleźć swój publiczny adres IP, możesz użyć jednej z następujących metod:

 1. Dedykowane strony internetowe: Istnieją strony internetowe specjalnie zaprojektowane do wyświetlania publicznego adresu IP. Możesz uzyskać dostęp do jednej z tych witryn za pomocą przeglądarki internetowej. Na przykład możesz odwiedzić MON-IP.Informacje, aby uzyskać publiczny adres IP.
 2. Korzystanie z zamówień sieciowych: Jeśli czujesz się komfortowo z poleceniami, możesz otworzyć wiersz polecenia w systemie Windows lub terminal na MacOS/Linux i wpisać jedno z następujących poleceń:
  • W systemie Windows: Użyj polecenia nslookup Monip.org lub curl ifconfig.Ja .
  • Na macOS/Linux: Użyj polecenia ifconfig curl.ja lub curl ifconfig.io .

Te metody podają publicznego adresu IP, który jest adresem używanym przez router do komunikacji z Internetem. Należy pamiętać, że ten adres IP może okresowo się zmieniać, jeśli Twój dostawca usług internetowych używa dynamicznych adresów IP. Jeśli potrzebujesz publicznego adresu IP regularnie lub do konkretnych zastosowań, przydatne może być korzystanie z narzędzi lub usług online, które automatycznie odzyskują te informacje.

Adres IPv4 i IPv6, jakie różnice ?

Adresy IPv4 i IPv6 to dwie różne wersje protokołu internetowego (IP) używane do jednoznacznej identyfikacji urządzeń podłączonych do sieci. Oto główne różnice między adresami IPv4 i IPv6:

 1. Format adresu:
  • IPv4: Adresy IPv4 składają się z 32 bitów, zazwyczaj reprezentowanych w dziesiętnym ocenie oddzielonym punktami (na przykład 192.168.0.1).
  • IPv6: Adresy IPv6 składają się z 128 bitów, zazwyczaj reprezentowanych w heksadecimalnej ocenie oddzielonej dwupunktami (na przykład 2001: 0dB8: 85a3: 0000: 0000: 8a2e: 0370: 7334).
 2. Rozmiar puli adresu:
  • IPv4: Ze względu na ograniczony rozmiar do 32 bitów, IPv4 oferuje stosunkowo ograniczoną przestrzeń adresową, umożliwiając około 4,3 miliarda unikalnych adresów.
  • IPv6: Dzięki 128 bitom IPv6 oferuje znacznie większą przestrzeń adresową, umożliwiając około 3,4 x 10^38 unikalnych adresów. Umożliwia to zaspokojenie potrzeb wykładniczych łączności internetowej i upewnienie się, że każde podłączone urządzenie może mieć unikalny adres.
 3. Migracja i adopcja:
  • IPv4: Będąc historycznym protokołem internetowym, IPv4 jest szeroko stosowany od początków Internetu. Jednak ze względu na stopniowe wyczerpanie dostępnych adresów IPv4, wdrożenie IPv6 stało się konieczne, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na połączenia internetowe.
  • IPv6: IPv6 został opracowany w celu zrekompensowania ograniczenia adresów IPv4 i zaspokajania przyszłych potrzeb internetowych. Chociaż IIPV6 jest dostępny od wielu lat, jego całkowite przyjęcie odbywa się stopniowo, ponieważ oznacza to złożone przejście od sieci i sprzętu.
 4. Notacja:
  • IPv4: Adresy IPv4 są na ogół odnotowane w postaci czterech liczb dziesiętnych, każda od 0 do 255, oddzielona punktami (na przykład: 192.168.0.1).
  • IPv6: Adresy IPv6 są odnotowane w postaci ośmiu grup czterech znaków szesnastkowych, oddzielonych dwupunktami, z każdą grupą, która może być skrócona w razie potrzeby (na przykład: 2001: 0db8: 85a3 :: 8a2e: 0370: 7334).

Z powodu wyczerpania adresów IPv4 przejście na IPv6 stało się nieuniknione, aby umożliwić ciągły rozwój Internetu i jego podłączonych urządzeń. Jednak współistnienie dwóch wersji jest powszechne w okresie przejściowym, a urządzenia i sieci muszą być skonfigurowane do obsługi obu wersji, aby zapewnić globalną łączność.

W czerwcu 2023 r. Statystyki Google pokazują, że IPv6 jest dostępny dla około 40 % użytkowników na całym świecie. Przyjęcie IPv6 różni się w zależności od kraju i zależy od dostawców dostępu do Internetu. Kraje takie jak Francja, Niemcy i Indie prowadzą obecnie większość ich ruchu do Google za pośrednictwem IPv6, podczas gdy inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia, zbliżają się do 50 %. Jednak Rosja i Chiny przyjęły IPv6 mniej niż 10 %, a niektóre kraje, takie jak Hiszpania, Sudan i Turkmenistan, mają przyjęcie IPv6 mniej niż 1 %.

Według ARCEP w czerwcu 2023 r. Francja osiągnęła wskaźnik adopcji IPv6 wynoszący 62,9 %.

Publiczny i prywatny adres IP, jakie różnice ?

Publiczne i prywatne adresy IP to dwa rodzaje adresów IP używanych w ramach protokołu internetowego (IP) do identyfikacji urządzeń podłączonych do sieci. Oto główne różnice między publicznymi i prywatnymi adresami IP:

 1. Korzystanie z użytkowania:
  • Publiczny adres IP: Publiczny adres IP to unikalny i trasy w Internecie. Służy do identyfikacji urządzenia podłączonego do Internetu i umożliwienia komunikowania się z innymi urządzeniami w sieci globalnej.
  • Prywatny adres IP: Prywatny adres IP służy do identyfikacji urządzenia w prywatnej sieci lokalnej (LAN). Te adresy nie są trasy w Internecie, co oznacza, że ​​nie są one bezpośrednio dostępne spoza sieci lokalnej.
 2. Dostępność :
  • Publiczny adres IP: Publiczne adresy IP są ograniczone i muszą być unikalne przez dostawców dostępu do Internetu (ISP) lub organów odpowiedzialnych za zarządzanie publicznymi adresami IP.
  • Prywatny adres IP: Prywatne adresy IP są zarezerwowane do użytku w prywatnych sieciach i mogą być ponownie wykorzystywane w różnych sieciach lokalnych bez konfliktu, ponieważ nie są one widoczne ani trasy w Internecie.
 3. Konfiguracja:
  • Publiczny adres IP: Publiczny adres IP jest przypisany do routera przez dostawcę dostępu do Internetu (ISP). Jest to adres używany do identyfikacji sieci w Internecie.
  • Prywatny adres IP: Prywatny adres IP jest przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci lokalnej (LAN) przez router sieciowy. Prywatne adresy IP są ogólnie dostarczane przez protokół o nazwie Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), który umożliwia urządzeniom automatyczne odbieranie adresu IP, gdy łączą się z siecią.
 4. Przykłady adresów:
  • Publiczny adres IP: 203.0.113.45
  • Prywatne adresy IP (dla sieci lokalnej): 192.168.0.1, 10.0.0.1, 172.16.0.1 itp.

Publiczne i prywatne adresy IP odgrywają istotną rolę w prowadzeniu Internetu i sieci lokalnych. Korzystanie z ograniczonych publicznych adresów IP doprowadziło do wdrożenia technologii tłumaczenia adresów sieciowych (NAT), aby umożliwić wiele urządzeń sieci prywatnej dostęp do Internetu poprzez udostępnianie jednego publicznego adresu IP. Umożliwia to zmaksymalizować korzystanie z dostępnych publicznych adresów IP, jednocześnie umożliwiając komunikowanie się ze sobą lokalnych urządzeń sieciowych.

Statyczny lub dynamiczny adres IP, jakie różnice ?

Statyczne i dynamiczne adresy IP to dwa rodzaje adresów IP używanych do identyfikacji urządzeń podłączonych do sieci. Oto główne różnice między statycznymi i dynamicznymi adresami IP:

Statyczny adres IP:

 1. Zadanie: Statyczny adres IP to adres, który jest ręcznie skonfigurowany i pozostaje niezmieniony w czasie, chyba że administrator sieci zdecyduje się go zmodyfikować.
 2. Stabilność: Statyczny adres IP pozostaje stały, co oznacza, że ​​urządzenie, do którego jest przypisane.
 3. Używać : Statyczne adresy IP są często używane do serwerów, urządzeń sieciowych i peryferyjnych, które potrzebują stałego i przewidywalnego adresu IP, aby umożliwić stały dostęp z Internetu lub innych sieci.
 4. Korzyści : Statyczne adresy IP są praktyczne dla odległego dostępu do serwerów lub urządzeń, w zakresie zakwaterowania usług online i konfiguracji precyzyjnych zasad zapory.
 5. Niedogodności: Główną wadą statycznych adresów IP jest to, że ich zarządzanie może stać się złożone w sieciach z wieloma urządzeniami, ponieważ każdy adres musi być skonfigurowany ręcznie.

Dynamiczny adres IP:

 1. Zadanie: Dynamiczny adres IP jest automatycznie przypisywany przez serwer DHCP (dynamiczny protokół konfiguracji hosta) za każdym razem, gdy urządzenie łączy się z siecią.
 2. Zmiana: W przeciwieństwie do statycznego adresu IP, dynamiczny adres IP może zmienić się za każdym razem, gdy urządzenie się ponownie połączy z siecią. Serwer DHCP przydziela adres dostępny w puli adresów.
 3. Używać : Dynamiczne adresy IP są powszechnie używane w krajowych sieciach, małych biurach i firmach, w których istnieje wiele urządzeń podłączonych do sieci i gdzie nie jest konieczne posiadanie stałego adresu IP.
 4. Korzyści : Korzystanie z dynamicznych adresów IP upraszcza zarządzanie siecią, ponieważ alokacja i wydanie adresów są automatycznie zarządzane przez serwer DHCP. To optymalizuje również użycie dostępnych adresów IP, ponieważ są one ponownie wykorzystywane, gdy urządzenie jest odłączone od sieci.
 5. Niedogodności: Jedną z wad dynamicznych adresów IP jest to, że dostęp do niektórych usług online spoza sieci może być bardziej złożony, ponieważ adres IP często się zmienia i nie jest przewidywalny.

Podsumowując, statyczne adresy IP są używane, gdy urządzenia potrzebują stałego adresu IP z określonych powodów, podczas gdy dynamiczne adresy IP są powszechnie używane w sieciach, w których preferowana jest elastyczność adresów w celu uproszczenia zarządzania siecią.

Dlaczego inni użytkownicy Internetu mogą zobaczyć mój adres IP ?

Inni użytkownicy Internetu mogą zobaczyć Twój adres IP z różnych powodów związanych z działaniem Internetu i używanymi protokołami komunikacyjnymi. Oto kilka typowych powodów, dla których Twój adres IP może być widoczny dla innych:

 1. Komunikacja internetowa: Kiedy komunikujesz się z serwerami w Internecie, Twój adres IP jest zawarty w wysyłanych pakietach bazy danych. To pozwala serwerom wysłać odpowiedzi i żądane dane. Na przykład podczas wizyty witryny serwer WWW odbiera adres IP, aby wiedzieć, gdzie wysłać strony internetowe, o które pytasz.
 2. Usługi online : Niektóre usługi online mogą wymagać znanego adresu IP w zakresie bezpieczeństwa, geolokalizacji lub innych funkcji. Na przykład usługi geolokalizacyjne wykorzystują Twój adres IP, aby zapewnić odpowiednie wyniki w oparciu o przybliżoną lokalizację geograficzną.
 3. Udostępnianie plików par-to-peer (P2P): W sieciach P2P Twój adres IP może być widoczny przez innych użytkowników, z którymi bezpośrednio udostępniasz pliki lub dane, ponieważ P2P implikuje bezpośrednią komunikację między użytkownikami bez przeglądania scentralizowanego serwera.
 4. Bezpieczeństwo sieci: W niektórych przypadkach administratorzy sieci mogą monitorować adresy IP uzyskiwania dostępu do ich sieci lub usług ze względów bezpieczeństwa, takich jak wykrywanie podejrzanych działań lub próby włamania.
 5. Wiadomości online: Kiedy komunikujesz się z innymi użytkownikami za pośrednictwem usług komunikacyjnych, wiadomości elektronicznych lub innego systemu komunikacji online, Twój adres IP może być widoczny, aby ułatwić nawiązanie połączenia.

Jak chronić mój adres IP ?

Ochrona adresu IP może być ważna, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo online. Oto kilka środków, które możesz podjąć, aby chronić swój adres IP:

 1. Użyj VPN (wirtualna sieć prywatna): VPN kryptowanie Twojego połączenia internetowego i przekierowanie całego ruchu za pośrednictwem zdalnego serwera, maskowanie prawdziwego adresu IP na witryny i usług, które odwiedzasz. Pomaga to zachować anonimowość online i chronić dane przed wścibskimi oczami.
 2. Użyj proxy: Proxy działa jako pośrednik między urządzeniem a Internetem. Ukrywa prawdziwy adres IP i przesyła żądania na serwery internetowe. Może to również pomóc chronić Twój adres IP online.
 3. Skonfiguruj zaporę ogniową: Oprogramowanie lub zapora sprzętowa może pomóc Ci zablokować nieautoryzowany dostęp do sieci i chronić lokalny adres IP przed możliwymi atakami zewnętrznymi.
 4. Unikaj pobierania P2P: Jeśli używasz sieci udostępniania plików peer-to-peer (P2P), Twój adres IP może być narażony na innych użytkowników sieci. Unikaj pobierania lub udostępniania plików P2P, jeśli chcesz chronić swój adres IP.
 5. Zwróć uwagę na parametry poufności w sieciach społecznościowych: W sieciach społecznościowych i forach internetowych należy kontrolować swoje ustawienia prywatności, aby ograniczyć widoczność adresu IP przez innych użytkowników.
 6. Zaktualizuj swój router: Upewnij się, że router ma najnowsze aktualizacje bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych luk, które mogą ujawnić Twój adres IP.
 7. Używaj przeglądarek z rozszerzeniami ochrony prywatności: Niektóre przeglądarki internetowe oferują rozszerzenia lub dodatkowe moduły, które mogą ukryć Twój adres IP i wzmocnić prywatność online.
 8. Unikaj kliknięć na podejrzanych linkach: Unikaj klikania linków lub załączników z nieznanych lub podejrzanych źródeł, ponieważ mogą być zaprojektowane do zbierania informacji, w tym adres IP.
 9. Użyj zaszyfrowanych połączeń (HTTPS): Podczas przeglądania stron internetowych faworyzuj te, które obsługują połączenia HTTPS, ponieważ oferują dodatkowy poziom bezpieczeństwa i chronią Twój adres IP przed niechcianymi przechwyceniami.

Należy zauważyć, że pomimo tych wszystkich środków ostrożności niektóre działania online mogą nadal ujawnić Twój adres IP. Na przykład, kiedy wysyłasz e -maile, Twój adres IP zostanie zawarty w nagłówku wiadomości. Jednak podejmując te środki, możesz wzmocnić ochronę online i zmniejszyć ryzyko ekspozycji adresu IP na niechciane strony trzecie.

Który może zlokalizować adres IP ?

Kilka podmiotów może zlokalizować adres IP, ale poziom precyzji różni się w zależności od charakteru podmiotu i przepisów obowiązujących w tym kraju. Oto niektóre ze stron, które mogą zlokalizować adres IP:

 1. Dostawca usług internetowych (ISP): Twój dostawca usług internetowych jest odpowiedzialny za podanie publicznego adresu IP podczas łączenia się z Internetem. Jako dostawca usług internetowych ma informacje o twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej, ponieważ wie, gdzie znajduje się twoje połączenie internetowe.
 2. Organy prawne: W niektórych przypadkach władze prawne, takie jak policja lub inne agencje rządowe, mogą poprosić dostawcę usług internetowych o podanie informacji dotyczących adresu IP użytkownika w kontekście ankiet dotyczących podejrzanych lub nielegalnych działań.
 3. Strony internetowe i usługi online: Witryna i usługi online, które odwiedzasz, mogą rejestrować swój adres IP w gazetach serwerowych. To pozwala im śledzić i analizować ruch, wykrywać złośliwe działania i personalizować treści zgodnie z przybliżoną lokalizacją geograficzną.
 4. Firmy geolokalizacyjne: Niektóre firmy specjalizujące się w geolokalizacji mogą świadczyć usługi w celu oszacowania lokalizacji geograficznej adresu IP zgodnie z dostępnymi informacjami publicznymi, takimi jak baza danych adresów IP i bazy danych informacji publicznych.
 5. Wirtualne prywatne usługi sieciowe (VPN): Dostawcy VPN mogą zlokalizować adres IP użytkowników podłączonych do ich usług, ponieważ muszą wiedzieć, dokąd przychodzą połączenia, aby je właściwie przetransportować. Jednak dobra usługa VPN skoncentruje się na ochronie prywatności swoich użytkowników i nie będzie przechowywać gazet aktywności ani możliwych do zidentyfikowania danych osobowych.

Konieczne jest zrozumienie, że lokalizacja adresu IP jest ogólnie oparta na oszacowaniu pozycji geograficznej i może nie być wyjątkowo precyzyjne. Ponadto wiele usług i stron internetowych VPN szanuje prywatność swoich użytkowników i nie zbiera możliwych do zidentyfikowania danych osobowych, co utrudnia zlokalizowanie adresu IP zgodnie z dostępnymi informacjami publicznie. Jednak w niektórych konkretnych przypadkach organy prawne mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje od dostawców usług internetowych na podstawie lokalnych przepisów i przepisów.

Jak wiedzieć, kto należy do adresu IP ?

Jako jednostka, na ogół trudno jest bezpośrednio wiedzieć, do kogo należy publiczny adres IP, ponieważ informacje te są ogólnie zarządzane przez dostawców dostępu do Internetu (ISP) i chronione przez zasady poufności. Oto jednak kilka metod, które możesz spróbować uzyskać ogólne informacje na temat publicznego adresu IP:

 1. Użyj usługi geolokalizacji IP: Niektóre strony internetowe oferują usługi geolokalizacyjne IP, które mogą dać przybliżone oszacowanie geograficznej lokalizacji adresu IP, w oparciu o publiczne bazy danych adresów IP.
 2. Wyszukaj adres IP online: Możesz użyć wyszukiwarki do wyszukiwania adresu IP i sprawdzenia, czy jest on powiązany z serwerem, stroną internetową lub innymi informacjami online.
 3. Kto jest: Istnieją usługi online o nazwie „Whois”, które pozwalają wyszukiwać informacje publiczne powiązane z adresem IP. Możesz spróbować wyszukać adres IP na stronie WHOIS, aby sprawdzić, czy dostępne są pewne informacje na temat nagrania właściciela lub domeny.
 4. Skontaktuj się z FAI: Jeśli masz ważny powód, możesz skontaktować się z IP adresu IP i poprosić go o informacje o jego właścicielu. Jednak dostawcy usług internetowych mają zasadniczo ścisłe zasady dotyczące ochrony prywatności użytkowników i mogą nie ujawniać tych informacji bez oficjalnego wniosku właściwych organów.

Należy zauważyć, że większość publicznych adresów IP jest dynamiczna, co oznacza, że ​​mogą one regularnie zmieniać się podczas ponownego połączenia z Internetem. Dlatego nawet jeśli znajdziesz informacje na adres IP w danym momencie, mogą one nie być już ważne w przyszłości. Wreszcie, ważne jest, aby szanować prywatność innych użytkowników i nie próbować uzyskać poufnych informacji lub rozbić zasady dotyczące poufności online.

Jak zmienić mój adres IP ?

Aby zmienić swój publiczny adres IP, masz kilka opcji w zależności od sytuacji:

 1. Uruchom ponownie router: Jedną z najprostszych metod uzyskania nowego publicznego adresu IP jest ponowne uruchomienie routera. Po ponownym uruchomieniu dostawca usług internetowych (FAI) prawdopodobnie przypisa Ci nowy adres IP.
 2. Użyj VPN: VPN (wirtualna sieć prywatna) może pomóc w ukryciu publicznego adresu IP poprzez przekierowanie ruchu internetowego za pośrednictwem zdalnego serwera. Wybierając serwer VPN w innym regionie lub w innym kraju, możesz uzyskać inny adres IP na przyznanym przez FAI.
 3. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych: W niektórych przypadkach możesz skontaktować się z dostawcą usług internetowych i poprosić go o przypisanie nowego adresu IP. Może to być przydatne, jeśli masz konkretny powód do zmiany adresu IP.
 4. Zmodyfikuj ustawienia routera: Niektóre routery pozwalają na modyfikację parametrów publicznego adresu IP. Możesz sprawdzić opcje konfiguracji routera, aby sprawdzić, czy możesz odnowić adres IP lub zmodyfikować go ręcznie.

Należy zauważyć, że niektóre adresy IP mogą być przypisywane statyczne przez dostawcę usług internetowych, co oznacza, że ​​nie zmieniają się często. W takich przypadkach zmiana publicznego adresu IP może być trudna. Ponadto, jeśli korzystasz z VPN, Twój publiczny adres IP może się zmienić w zależności od serwera VPN, na który rejestrowasz.

Wreszcie, konieczne jest szanowanie warunków użytkowania twojego dostawcy usług internetowych i nie próbowanie ominięcia zasad lub ustalonych zasad pod względem alokacji adresów IP. Jeśli potrzebujesz nowego adresu IP z określonych powodów, najlepiej jest skontaktować się z dostawcą usług internetowych, aby omówić swoje opcje.

Jak ukryć mój adres IP ?

Aby ukryć swój adres IP i zachować swoją anonimowość online, możesz użyć różnych metod, takich jak:

 1. Użyj VPN (wirtualna sieć prywatna): VPN jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ukrycia adresu IP. Szyfruje Twój ruch internetowy i przekierowuje go za pośrednictwem zdalnego serwera, maskując prawdziwy adres IP na odwiedzane strony internetowe. Możesz wybrać serwer VPN w innym regionie lub w innym kraju, aby uzyskać inny adres IP.
 2. Użyj proxy: Proxies działają jako pośredniki między urządzeniem a Internetem. Otrzymują żądania z twojego urządzenia i wysyłają je na strony internetowe za pomocą własnego adresu IP. To maskuje twój prawdziwy adres IP na odwiedzanych stronach internetowych.
 3. Nawigacja w trybie prywatnym: Wiele przeglądarek oferuje prywatny tryb nawigacji (na przykład „tryb incognito” w Google Chrome), który nie przechowuje historii nawigacji, plików cookie i informacji o sesji. Może to ukryć Twoją aktywność online, ale nie ukrywa twojego adresu IP za pomocą odwiedzanych stron internetowych.
 4. Użyj sieci TOR: Tor Network to sieć anonimowości, która transportuje ruch internetowy za pośrednictwem kilku węzłów (Tor), aby ukryć prawdziwy adres IP. To sprawia, że ​​twoje połączenie jest trudniejsze do narysowania, ale należy zauważyć, że prędkość można znacznie spowolnić.
 5. Wyłącz usługi geolokalizacyjne: Na urządzeniu mobilnym lub w niektórych przeglądarkach możesz dezaktywować usługi geolokalizacji, aby zapobiec znajomości Twojej przybliżonej lokalizacji geograficznej z adresu IP.
 6. Użyj rozszerzeń przeglądarki: Niektóre rozszerzenia przeglądarki, takie jak blokery reklamowe lub moduły ochrony prywatności, mogą pomóc w ukryciu adresu IP, blokując śledzenie i skrypty śledzenia online.

Należy zauważyć, że nawet jeśli te metody mogą maskować adres IP na odwiedzane strony internetowe, nie gwarantują pełnej anonimowości online. Inne techniki i narzędzia monitorowania mogą być zawsze używane do śledzenia aktywności online. Ponadto, pamiętaj, aby szanować lokalne przepisy i przepisy podczas korzystania z tych metod, ponieważ niektóre działania mogą być nielegalne w niektórych jurysdykcjach.

Mon-IP.Informacje: Poznaj swój publiczny adres IP za pomocą kliknięcia !

Poznaj swój publiczny adres IP i prywatny adres IP

Jak poznać swój publiczny i prywatny adres IP w systemie Windows lub MacOS? © Evryka, Shutterstock

Jaka jest różnica między prywatnym adresem IP a publicznym adresem IP w twoim polu szerokopasmowym ? Jak je poznać ?

Będzie Cię również zainteresować

[W wideo] Jak chronić swój adres IP ? Co to jest adres IP, co to jest, a przede wszystkim, jak go chronić, aby uniknąć.

Twoje pole szerokopasmowe ma prywatny adres IP i publiczny adres IP. Dowiedz się, co je wyróżnia i jak je poznać.

Publiczny adres IP

Pole ma adres IP „na zewnątrz” i zmaterializowanie jego adresu w sieci internetowej: to jest publiczny adres IP. Jest to adres, który „widzi” na przykład serwer, na którym zamierzasz dokonywać transakcji. To jest jego połączenie z siecią. Te adresy są używane do komputerów sieci do komunikowania się ze sobą. Zatem każdy komputer sieci ma jeden adres IP.

Prywatny adres IP

Pole ma również adres IP „do wewnątrz”, to znaczy podłączyć jeden lub więcej komputerów. To jest prywatny adres IP.

Jak poznać swój publiczny adres IP

 • Publiczny adres IP jest wydawany przez dostawcę usług internetowych (dostawca dostępu do Internetu) w momencie instalacji i synchronizacji pola.
 • Niektóre widżety widżetów również pozwalają to wiedzieć.

Oto jak poznać swój publiczny adres IP:

 • Połącz się z pudełkiem:
  • Przejdź do moich usług → Dostęp do Internetu → Warunek połączenia internetowego
  • http: // www.Jakie jest moje IP.com
  • http: // adres.com
  • http: // www.AboutMyip.com
  • http: // www.ipchicken.com
  • http: // www.showmyisp.com

  Jak poznać swój prywatny adres IP z systemem Windows

  • Jeśli znajdujesz się w systemie Windows 2000, Windows XP Windows XP lub Windows Vista Windows Vista, przejdź do Start /Uruchom, a następnie wpisz „cmd /k ipconfig /all”.
  • Jeśli znajdujesz się w systemie Windows 95, Windows 98, Windows 7 Windows 7, Windows 8 Windows 10 Windows 10, przejdź do Start / Uruchom, a następnie wpisz „WINIPCFG”.

  Oto szczegółowa procedura w systemie Windows w celu odzyskania prywatnego adresu IP:

  • Przejdź do uruchomienia → Uruchom → CMD
  • Wpisz polecenie „ipconfig /all”

  Następnie pojawia się lista wszystkich kart Ethernet na komputerze, z ich adresami IP i następującymi informacjami:

  • Nazwa połączenia we właściwościach Windows;
  • Adres MAC karty sieciowej;
  • Adres „IPv4 IPv4” pozbawiony komputera.

  Wskazówka systemu Windows 10

  • Na pasku zadań kliknij ikonę ikonę połączenia, a następnie wybierz „podłączone” oznaczone aktywne połączenie;
  • W oknie, które otwiera się, kliknij ponownie aktywne połączenie. Następnie zobaczysz informacje dotyczące Twojego połączenia z w szczególności Twoim prywatny adres IPv4.

  Windows 10 zapewnia dostęp do prywatnego adresu IP w trzech kliknięciach. © futura

  Windows 10 zapewnia dostęp do swojego prywatnego adresu IP w trzech kliknięciach. © futura

  Jak poznać swój prywatny adres IP z macOS

  • Przejdź do menu „Preferencje systemowe” (ikona Apple w lewym górnym rogu ekranu), a następnie otwórz menu „Network”.
  • Następnie kliknij aktywne połączenie, prywatny adres IP jest następnie wyświetlany w prawym górnym rogu okna.

  Zobacz tę treść w języku niemieckim: Wie Lautet Meine Öffentliche und prywatny ip-adrese ?