Kurs walutowy, zmiana waluty: euro, dolar – giełda, waluty: wiadomości, konwerter konwertera, kurs walutowy – Boursorama

Kurs wymiany Boursorama

Znajdź kursy wymiany głównych walut tutaj: dolar USD, Euro EUR, Yen Jpy, GBP Book, Swiss Franc CH .

Kurs waluty

Kurs wymiany jednej waluty jest przebiegiem tej waluty w stosunku do innej, zwanej także parytetem walutowym.

Znajdź kursy wymiany głównych walut tutaj: dolar USD, Euro EUR, Yen Jpy, GBP Book, Swiss Franc CH .

Kursy walut, wymienione na rynku walut o nazwie „Forex”, różnią się na stałe w zależności od wymiany i miejsca oceny. Kurs wymiany zależy od podaży i popytu każdej z dwóch walut: jeśli popyt na pierwszą walutę przekroczy podaż, jego kurs wzrasta w porównaniu z drugą walutą. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i Rezerwa Federalnej Stanów Zjednoczonych (Fed) silnie wpływa na kursy walutowe. Wzrost lub amortyzacja waluty wpływa na działalność gospodarczą przedmiotowego kraju.

Szybkość przepływu pieniężnego

USD 1.06535
Jpy 158.21
GBP 0.87035
CHF 0.96715
Cham 1.43698
Szalony 10.9575
CNY 7.6531
Thb 38.379
ONI 4.0562
Pocierać 102.5932
Eur 0.93866
Jpy 148.285
GBP 0.81693
CHF 0.9065
Cham 1.34935
Szalony 10.2625
CNY 7.2995
Thb 35.96
ONI 3.8074
Pocierać 96.3
Eur 0.0063301
USD 0.00674
GBP 0.00551
CHF 0.006113
Cham 0.0091
Szalony 0.06921
CNY 0.04922
Thb 0.24257
ONI 0.02568
Pocierać 0.64942
Eur 1.149
USD 1.2241
Jpy 181.46
CHF 1.1096
Cham 1.6486
Szalony 12.56233
CNY 8.93348
Thb 44.03088
ONI 4.66064
Pocierać 117.88083
Eur 1.03548
USD 1.10314
Jpy 163.49
GBP 0.90119
Cham 1.48853
Szalony 11.32103
CNY 8.05074
Thb 39.68009
ONI 4.20011
Pocierać 106.23278
Eur 0.69564
USD 0.7411
Jpy 109.89366
GBP 0.60542
CHF 0.6718
Szalony 7.60552
CNY 5.40853
Thb 26.65728
ONI 2.82166
Pocierać 71.3677
Eur 0.09147
USD 0.09744
Jpy 14.44955
GBP 0.0796
CHF 0.08833
Cham 0.13149
CNY 0.71115
Thb 3.50508
ONI 0.37102
Pocierać 9.38392
Eur 0.12862
USD 0.13702
Jpy 20.31858
GBP 0.11194
CHF 0.12421
Cham 0.18489
Szalony 1.40621
Thb 4.92875
ONI 0.5217
Pocierać 13.1954
Eur 0.0260956
USD 0.0278
Jpy 4.12246
GBP 0.02271
CHF 0.02,52016
Cham 0.03751
Szalony 0.28531
CNY 0.20289
ONI 0.10585
Pocierać 2.67723
Eur 0.24654
USD 0.26265
Jpy 38.9468
GBP 0.21456
CHF 0.23809
Cham 0.3544
Szalony 2.69546
CNY 1.91681
Thb 9.44746
Pocierać 25.29305
Eur 0.0097472
USD 0.01038
Jpy 1.53982
GBP 0.00848
CHF 0.0094133
Cham 0.01401
Szalony 0.10657
CNY 0.07578
Thb 0.37352
ONI 0.03954

Waluta

Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami, narzędziami i wiadomościami na temat walut: od walut na całym świecie (dolar, euro EUR, Yen JPY, Sterling GBP Book) za pośrednictwem konwertera walut, kursów walutowych i najnowszych informacji (szczególnie w euro, dolar, Yen Yen kurs, książka. )).

Szybkość przepływu pieniężnego

USD 1.06535
Jpy 158.21
GBP 0.87035
CHF 0.96715
Cham 1.43698
Eur 0.93866
Jpy 148.285
GBP 0.81693
CHF 0.9065
Cham 1.34935
Eur 0.0063301
USD 0.00674
GBP 0.00551
CHF 0.006113
Cham 0.0091
Eur 1.149
USD 1.2241
Jpy 181.46
CHF 1.1096
Cham 1.6486
Eur 1.03548
USD 1.10314
Jpy 163.49
GBP 0.90119
Cham 1.48853
Eur 0.69564
USD 0.7411
Jpy 109.89366
GBP 0.60542
CHF 0.6718