Instalacja aktualizacji Acrobat and Reader, nowe funkcje Adobe Acrobat

Nowe funkcje Acrobat

Kiedy udostępniasz link do pliku PDF innym użytkownikom, możesz zastosować zintegrowane predefiniowane parametry w celu zdefiniowania zezwoleń na dostęp publiczne, prywatne lub biznesowe. Jeśli odbiorca nie ma dostępu do pliku, może cię zapytać.

Instalacja aktualizacji dla Acrobat i Reader

Adobe zaleca użytkownikom aktualizację najnowszej wersji, aby skorzystać z poprawy bezpieczeństwa i stabilności. Aktualizacje można zainstalować, jak wskazano poniżej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszej wersji, zobacz Notatki na temat publikacji.

Automatyczna aktualizacja z produktu

Aby zainstalować aktualizacje Adobe Reader i Acrobat, postępuj w następujący sposób:

 1. Uruchom Adobe Reader lub Acrobat.
 2. Wybierać Pomoc> Wyszukaj aktualizacje.
 3. Wykonaj kroki w oknie narzędzia aktualizacji, aby pobrać i zainstalować najnowsze aktualizacje.

Aktualizacja Adobe Reader z Internetu

 1. Otwórz czytelnik i wybierz Pomoc> O Adobe Reader. Podnieś wersję swojego produktu.
 2. Uzyskaj dostęp do strony pobierania czytnika Adobe. Strona internetowa automatycznie wykrywa system operacyjny i wersję czytnika.
 3. Jeśli strona internetowa wskazuje, że nowsza wersja jest dostępna, wybierz Zainstaluj teraz.
 4. Kliknij pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Ręczna aktualizacja Adobe Reader i Adobe Acrobat

Programy instalacyjne wszystkich obsługiwanych produktów znajdują się również w produktach do pobierania produktów (z wyjątkiem wersji Full Acrobat). Możesz ręcznie pobrać i zainstalować te produkty w następujący sposób:

 1. Otwórz produkt.
 2. Wybierać Pomoc> O Acrobat Lub Adobe Reader.
 3. Zwróć uwagę na wersję.
 4. Zamknąć.
 5. Jeśli najnowsza wersja nie zostanie zainstalowana, pobierz program instalacyjny wymagany z następujących lokalizacji:
 • Pełna aktualizacja i aktualizacja narzędzia Adobe Acrobat Reader dla systemu Windows i MacOS
 • Aktualizacje Adobe Acrobat dla systemu Windows i MacOS
 1. Kliknij program instalacyjny, aby go pobrać. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranu, aby ukończyć proces.

Nowe funkcje Acrobat

Akrobata

Kompletne rozwiązanie Acrobat Pro PDF z usługami online umożliwia pracę nad najważniejszymi dokumentami ze stacji roboczych, urządzeń mobilnych lub internetowych. Zaktualizuj swoje aplikacje do pracy w Acrobat i mobilne lub połącz się z Acrobat Online, aby odkryć nowe funkcje i ulepszenia.

Aby natychmiast odkryć nowe funkcje, zaktualizuj aplikację Acrobat: w menu Pomoc, wybierać Wyszukaj aktualizacje i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć proces aktualizacji.

Racjonalizacja dokumentów i kontrola dostępu

Funkcjonalność jest wdrażana w ograniczonej wersji dla ograniczonego zestawu użytkowników w nowym wrażeniu Acrobat z przestrzenią do przechowywania Adobe.

Ujednolicony przepływ pracy udostępniania

Nowy zunifikowany przycisk Udział D’Acrobat łączy udostępnianie linku, wysyłanie pliku pocztą e-mail i udostępnianie pliku innym osobom w jednym zracjonalizowanym działaniu, co upraszcza doświadczenie udostępniania.

Udostępnianie plików w aplikacjach trzecich

Acrobat umożliwia udostępnianie pliku za pomocą aplikacji trzeciej -partii, takich jak Microsoft® Outlook, zespoły Gmail Microsoft® i WhatsApp. Możesz udostępnić plik na jeden z następujących sposobów:

 • Użyj przepływu pracy, aby wprowadzić adresy e -mail odbiorców, do których chcesz udostępnić plik.
 • Wybierz Microsoft® Outlook, Gmail, Microsoft® Teams lub WhatsApp, aby udostępnić link do odbiorców.
 • Wyślij link lub załącz plik do wiadomości e -mail.

Udostępnianie Link z innymi ludźmi

Tworzenie bezpiecznych i udostępnianych linków PDF z autoryzacją dostępu

Kiedy udostępniasz link do pliku PDF innym użytkownikom, możesz zastosować zintegrowane predefiniowane parametry w celu zdefiniowania zezwoleń na dostęp publiczne, prywatne lub biznesowe. Jeśli odbiorca nie ma dostępu do pliku, może cię zapytać.

 • Prywatne linki Tylko pracownicy gościnni mogą uzyskać dostęp do współużytkowanego łącza plików PDF.
 • Linki organizacyjne Każdy w organizacji może uzyskać dostęp do udostępnionego pliku PDF za pośrednictwem linku.
 • Linki publiczne Każdy, kto ma dostęp do linku, może zapoznać się z udostępnionym plik PDF. Ta opcja jest przydatna do dzielenia się z dużą publicznością i nie wymaga połączenia odbiorców.
 • Poproś o dostęp Jeśli odbiorca chce uzyskać dostęp do prywatnego udostępnianego dokumentu, może poprosić o dostęp. Właściciel dokumentu jest informowany o otrzymaniu nowych wniosków i może zdecydować o przyznaniu lub odmowie dostępu, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej kontroli nad dostępnością dokumentu.

Administratorzy biznesu mogą zarządzać dostępem użytkowników za pośrednictwem Adobe Admin Console. Te parametry pozostaną niezmienione, niezależnie od kontroli dostępu skonfigurowanego w Acrobat.