Drukarki HP – Nie można wydrukować dokumentów PDF z Adobe Reader (Windows) | Pomoc klienta HP®, instalacja czytnika Cicha Adobe Acrobat

Cicha instalacja Adobe Acrobat Reader

Procedura przedstawiona w tym dokumencie jest specyficzna dla Adobe Reader. Jeśli napotkasz problemy z drukowaniem plików PDF z innego produktu Adobe, autor: Adobe Acrobat, skonsultuj się z Adobe Help Center (w języku angielskim).

Drukarki HP – Nie można wydrukować dokumentów PDF z Adobe Reader (Windows)

Procedura przedstawiona w tym dokumencie jest specyficzna dla Adobe Reader. Jeśli napotkasz problemy z drukowaniem plików PDF z innego produktu Adobe, autor: Adobe Acrobat, skonsultuj się z Adobe Help Center (w języku angielskim).

Krok 1: Odinstalowanie, a następnie ponowna instalacja oprogramowania

Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie Adobe, aby uzyskać najnowszą wersję Adobe Reader.
W systemie Windows wyszukiwanie i otwórz programy dodawania lub usuwania .
Na liście zainstalowanych programów kliknij Adobe Reader, a następnie w odinstalowaniu lub tak .
Jeśli wyświetlany jest komunikat sterujący konto użytkownika, kliknij Tak .

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zakończyć odinstalowanie oprogramowania. Jeśli proces odinstalowania oprogramowania nie rozpocznie się lub jeśli błąd jest wyświetlany podczas odinstalowania, pobierz dokument rozwiązujący problemy, które blokują odinstalowanie i usuwanie programów ze strony internetowej Microsoft, a następnie wypróbuj odinstalowanie.

Po odinstalowaniu Adobe Reader zamknij wszystkie programy internetowe i przeglądarki, a następnie uruchom ponownie komputer.

Otwórz przeglądarkę internetową, przejdź do Adobe Acrobat Reader DC (w języku angielskim) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

Spróbuj ponownie wydrukować plik PDF.
Jeśli problem będzie się utrzymywał, przejdź do następnego kroku.

Krok 2: Modyfikacja domyślnej drukarki

Sprawdź, czy czytnik Adobe Acrobat DC to domyślny program wyświetlania plików PDF.

Windows 10, 8

Zdefiniuj Adobe Acrobat Reader DC jako domyślny program wyświetlania plików PDF.
W systemie Windows, wyszukiwanie i otwarcie panelu konfiguracji i kliknij programy .

Kliknij Programy domyślne, Następnie powiązanie typu pliku lub protokołu z programem .

Wyświetlane jest okno domyślne aplikacje.

Przewiń w dół okna, a następnie kliknij Wybierz Domyślne aplikacje według typu pliku .

Znajdź .PDF, Kliknij znak plus lub domyślną aplikację, wybierz Adobe Acrobat Reader DC z listy wyników, a następnie zamknij okno Ustawienia .

Spróbuj ponownie wydrukować plik PDF.

Windows 7, Vista

Zdefiniuj Adobe Acrobat Reader DC jako domyślny program wyświetlania plików PDF.
W systemie Windows, wyszukiwanie i otwarcie panelu konfiguracji i kliknij programy .

Kliknij Programy domyślne, Następnie powiązanie typu pliku lub protokołu z programem .

Wyświetlane jest okno zdefiniowania skojarzeń.
Znajdź i wybierz .PDF, a następnie kliknij Zmień program .

Kliknij inne programy, wybierz Adobe Acrobat Reader DC z listy wyników, kliknij OK, a następnie zapisz .

Spróbuj ponownie wydrukować plik PDF.
Jeśli problem będzie się utrzymywał, przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Spróbuj wydrukować kolejny plik PDF

Wydrukuj inny plik PDF, aby ustalić, czy problem pojawia się z określonym plikiem PDF, czy ze wszystkimi plikami PDF.

Na komputerze zamknij oryginalny pdf, a następnie otwórz kolejny plik PDF.

W pliku PDF kliknij plik, wybierz Drukuj na liście, sprawdź ustawienia i kliknij Drukuj .

Jeśli Wydruki plików, Problem jest powiązany z oryginalnym PDF. Zmień oryginalny pdf, aby zmniejszyć jego rozmiar lub przejdź do następnego kroku, aby wydrukować plik PDF jako obraz.

Jeśli Plik nie drukuje, Przejdź do następnego etapu.

Krok 4: Drukowanie pliku PDF w formacie obrazu

Możesz wydrukować plik PDF jako obraz.

Drukowanie pliku PDF jako obraz może wytwarzać niejasne obrazy lub czcionki, szczególnie na krawędziach losowania.

Otwórz oryginalny plik PDF.
Kliknij plik i wybierz Drukuj na liście.
Okno wydruku otwiera się.
Wtedy otwiera się okno konfiguracji zaawansowanego wydruku.

Sprawdź pole Drukuj jako obraz, zmień dowolny inny wybrany parametr, a następnie kliknij OK .

Drukowanie pliku PDF jako

Jeśli problem będzie się utrzymywał, przejdź do następnego kroku.

Krok 5: Inne sugestie

Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, wypróbuj następujące metody wydrukowania pliku PDF.

Wydrukuj plik PDF z aplikacją HP Smart (tylko Windows 10). Pobierz i zainstaluj aplikację HP Smart (w języku angielskim) ze sklepu Windows i użyj jej do wydrukowania pliku PDF. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do instalacji i użycia aplikacji HP Smart (Windows 10).

Sprawdź, czy nazwa pliku PDF nie zawiera żadnego charakteru specjalnego takie jak Croisillon (#), lewe lub prawe uściski <> lub esperluette (&). Jeśli nazwa pliku zawiera znak specjalny, zmień go, aby już go nie zawierała i spróbuj ponownie wydrukować.

Pobierz ponownie plik PDF. Możliwe, że plik nie został poprawnie pobrany lub całkowicie za pierwszym razem.

Użyj innej drukarki. Jeśli drukarka znajduje się w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, wydrukuj plik PDF z drukarki, którego nie ma w sieci.

Przenieś plik PDF na dysku twardym komputera i wydrukuj ponownie. Adobe radzi ci, aby przechowywać pliki PDF na lokalnym dysku twardym przed ich otwarciem, zapisywanie ich lub wydrukowanie w celu zmniejszenia ryzyka problemów i uszkodzeń plików.

Upewnij się, że komputer ma wystarczającą ilość bezpłatnego miejsca na dysku, aby umożliwić drukowanie pliku PDF, zwłaszcza jeśli rozmiar tego pliku jest ważny. Adobe radzi mieć przestrzeń na dysku od trzech do pięciu razy większą niż rozmiar pliku PDF, który chcesz wydrukować.

Po wydrukowaniu pliku PDF zamknij inne programy na komputerze. Do drukowania plików PDF Adobe zaleca posiadanie co najmniej 50 % zasobów systemowych komputera.

Przesuń plik PDF na inny komputer I spróbuj ponownie wydrukować.

Wydrukuj plik PDF z konta pamięci w chmurze Podobnie jak Dysk Google, Dropbox lub Microsoft OneDrive.

Wydrukuj PDF z urządzenia mobilnego. Skonsultuj się z sekcją Mobile Printing Solutions kompatybilną z drukarkami HP, aby znaleźć listę rozwiązań drukowania mobilnego kompatybilne z drukarką i urządzeniem mobilnym.

Cicha instalacja Adobe Acrobat Reader

Ikona Tis Adubeeader

Pakiet cichy instalacji dla wdrożenia czytnika Adobe Acrobat

Wydawca oprogramowania: Adobe Inc.

Adobe Acrobat to rodzina oprogramowania aplikacyjnego i usług internetowych opracowanych przez Adobe Inc. Aby wizualizować, tworzyć, manipulować, wydrukować i zarządzać dokumentem formatu plików przenośnych (PDF)

Ta strona odnosi się do wszystkich pakietów czytnika Adobe Acrobat. cicha instalacja. Korzystając z tych pakietów z WAPT z naszym oprogramowaniem wdrażania, będziesz mógł po cichu zainstalować następujący czytnik Adobe Acrobat w systemie Windows, Linux i Mac.

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko Darwin

Tis Adubeeader

X64 Wszystko Darwin

Oprogramowanie Wersja Architektura Język Docelowy system operacyjny Rozmiar
Tis Adubeeader 2023.6.20320-79 X64 Wszystko okna 442.87 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.6.20320-79 Wszystko Wszystko okna 374.99 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.6.20320-57 Wszystko Wszystko Darwin 407.67 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 20-51 X64 Wszystko Darwin 397.60 MB Pobierać Więcej informacji

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko Darwin

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko Darwin

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko Darwin

Tis Adubeeader

X64 Wszystko Darwin

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

Wszystko Wszystko okna

Tis Adubeeader

X64 Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Tis Adubeeader

x86 Wszystko okna

Oprogramowanie Wersja Architektura Język Docelowy system operacyjny Rozmiar
Tis Adubeeader 2023.3.20284-57 Wszystko Wszystko Darwin 400.29 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20269-57 Wszystko Wszystko Darwin 400.30 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20244-57 Wszystko Wszystko Darwin 400.16 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20063-51 X64 Wszystko Darwin 377.79 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20284-79 Wszystko Wszystko okna 366.07 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20284-79 X64 Wszystko okna 432.48 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20269-79 X64 Wszystko okna 432.40 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20269-79 Wszystko Wszystko okna 366.11 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20244-79 X64 Wszystko okna 432.22 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.3.20244-79 Wszystko Wszystko okna 365.96 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20244-72 X64 Wszystko okna 593.56 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20244-55 x86 Wszystko okna 484.60 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20244-55 Wszystko Wszystko okna 484.60 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20215-72 X64 Wszystko okna 591.59 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20215-55 x86 Wszystko okna 482.63 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20215-55 Wszystko Wszystko okna 482.63 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20201-72 X64 Wszystko okna 591.72 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20201-55 x86 Wszystko okna 482.63 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.003.20201-55 Wszystko Wszystko okna 482.63 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20174-72 X64 Wszystko okna 590.41 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20174-55 Wszystko Wszystko okna 481.61 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20174-55 x86 Wszystko okna 481.61 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20143-72 X64 Wszystko okna 590.23 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20143-55 Wszystko Wszystko okna 481.61 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20143-55 x86 Wszystko okna 481.61 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20093-72 X64 Wszystko okna 586.13 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20093-55 Wszystko Wszystko okna 477.62 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20093-55 x86 Wszystko okna 477.62 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20064-72 X64 Wszystko okna 585.77 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20064-55 Wszystko Wszystko okna 477.65 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20064-55 X64 Wszystko okna 585.77 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20064-55 x86 Wszystko okna 477.65 MB Pobierać Więcej informacji
Tis Adubeeader 2023.001.20064-55 x86 Wszystko okna 477.65 MB Pobierać Więcej informacji